Choose who you want to be, a Thug, hacker, homeless girl or maybe an ex-prostitute and embark on a personal adventure with over 25 different endings because every choice here really matters. Be a hero or a villain, deal with thieves, prostitutes, corrupt cops, ghouls or even mutants.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
16 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua A Dark World: The Glowing City

 

Về trò chơi này

It's been years since the nuclear war ruined the world but humanity always find a way to survive.

But is that enough? As long as you are alive nothing else matters? No one else matters?

Do you accept to be just a pawn working for low life scums? Or will you rise and turn into everyone's hero. Or worst nightmare...

Choose wisely(or not) because every choice you make affects how people think about you and how your story will end.

Protect or bully people, have a good time with a "street girl", get robbed, deal with totally random events, hack old tech, pick locks, take a bath(or not).

In this game choices really matter, you can recruit some mercenaries or even ghosts to fight for you.

There are 4 different characters each one with their own unique abilities and stories.

Over 25 endings based on which character you use and your choices

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This game contains strong language, sexual content, drug and alcohol abuse and violence.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Win 7, 8 or 10
  • Bộ xử lý: i3 Dual core or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated HD
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...