Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Doctor Who: The Edge Of Time trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
12 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Doctor Who: The Edge Of Time trên Steam để có thể chơi.

Tải xuống Doctor Who: The Edge of Time - Official Soundtrack

Chơi miễn phí
 

Về nội dung này

The Official Soundtrack for Doctor Who: The Edge of Time captures the essence of the game and the player's journey on an epic adventure to save the universe. Ranging from soft piano to swelling choruses of strings, this OST has been painstakingly crafted to elevate Doctor Who: The Edge of Time's audio experience.

The Doctor Who: The Edge of Time Official Soundtrack is composed by Richard Wilkinson.

1. The Doctor Calls
2. Dirty Laundry
3. Totters Lane Treasure Hunt
4. Dalek Interruption
5. The TARDIS
6. An Alien Forest
7. Finding The Crystal
8. Emer's Theme
9. No Ordinary Forest
10. An Elevator With a View
11. The Empty Spaceship
12. Consumed by Vanity
13. Saving the Spaceship
14. Emer-gency Exit
15. London
16. Grayle Expectations
17. Guardian Angels
18. The Crystal And The TARDIS
19. Mother of the Universe
20. Metebelis IV
21. The Daleks Are Here
22. Dalek Shootout
23. An Audience With The First
24. The Doctor's Plan
25. Vanquish The First
26. The Doctor Triumphant
27. Walk In Eternity
28. Main Menu

Credits
Composer: Richard Wilkinson
Orchestra: F.A.M.E'.S Orchestra in Macedonia
Conductor: Oleg Kondratenko
Sound engineer: Saša‚ Janković
Protools engineer: Igor Vasilev
Stage manager: Ilija Grkovski, Teodora Arsovska
Cellist: Deryn Cullen

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1 or newer
  • Bộ xử lý: N/A
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: N/A
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.9+
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.