Follow Nova Dune, a space explorer in her quest to find out about the unfamiliar distress signal she received aboard her ship. Determined to investigate it, she finds herself on a desolated planet where all civilization has vanished.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
16 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Krystopia: A Puzzle Journey

 

Về trò chơi này

Follow Nova Dune, a space explorer in her quest to find out about the unfamiliar distress signal she received aboard her ship. Determined to investigate it, she finds herself on a desolated planet where all civilization has vanished.

Solve puzzles and unwrap the mystery that lies in the beautiful universe of Krystopia.
Krystopia is an escape room game that challenges and captivates you with intriguing laser puzzles, robots and hidden objects.

Your objective is to guide Nova in her search for clues. Observe, think and solve ingenious puzzles to reconstitute the story of the strange land she is treading upon. Investigate the causes that left the planet empty to resolve the intricate mystery of the long lost civilization.

What happened to Krystopia?


Features

- Innovative puzzles: Think in 3D and use creativity to solve increasingly challenging puzzles
- Immersive gameplay: Interact with the world, crush objects and find secrets spread around the levels
- Exploration of a distant world: Unwind by watching the beautiful environment
- Ambient story: Learn about the disappeared civilization as you are walking through the world of Krystopia
- Voiceover narrative: Listen to Nova telling you about her findings and experience the personality of a curious Scavenger

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: 2.8 GHz Dual Core Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Video card with 1024MB of VRAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...