An ingeniousfun Xbox Live Indie game revival. In this short but sweet 2D sideways scrolling platform game can you collect all of the pumpkins for the witch?
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
24 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Aah, Halloween pie!

 

Về trò chơi này

Ahh Halloween pie!

Originally released on Xbox Live Indie Games on the Xbox 360 in December 2012
In this short but sweet 2D sideways scrolling platform game can you collect all of the pumpkins for the witch?

A short sideways scrolling platform game with a Halloween flavour!
Unique ingeniousfun art style
Random elements so game is different every time you play.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Creator rating for this game is Teen – Suitable for persons 13 and above

Game contains semi nudity, cartoon violence and spooky theme

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 100 MB RAM
  • Đồ họa: Direct X 11
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 84 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...