Whimsy is the story of a girl awaking in the forest, as she always does, and stumbling upon little red footprints. Following these footsteps leads her on a whimsical journey through the forest to solve puzzles, assist woodland creatures and discover rituals.
Đánh giá chung:
Tích cực (19) - 94% trên 19 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg12, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Whimsy

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Whimsy is the story of a girl who has always lived in the forest, however one morning she awakes to find little red footprints outside her door. As any fearless protagonist would, she follows them. They lead her through the forest where she meets new woodland friends (and foes) while solving charming puzzles. The journey is more important than the destination in this game, however the destination is still pretty freaking neat.

A perfect mix between whimsical and macabre, Whimsy was created by a one woman/one shihtzu team consisting of Madison Karrh and Buster Brown. I hope this story makes you feel things, I had such a fun time creating it.

Features:
 • Adorable forest creatures
 • Puzzles on puzzles on puzzles
 • Sweet little tunes crafted for you by Diamond Anaya

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft® Windows® XP/Vista/7,8, 10
  • Bộ xử lý: Intel i5 Quad-Core
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: 1.8 Ghz Processor
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...