1BIT CASTLE is a little tower defense game in which we are defending castle from the monsters.
Đánh giá chung:
Tích cực (37) - 86% trên 37 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi 1BIT CASTLE

Miễn phí
 

Về trò chơi này

1BIT CASTLE is a little tower defense game in which we are defending castle from the monsters.

4 heroes separated in two categories:

close combat​
 • berzerker
 • knight
spellcasting​
 • wizard
 • mage

5 monsters with their strong and weak points:

 • bat
 • squid
 • ghost
 • skeleton
 • golem

Carefully crafted art and sound


 • pixelart by Kenney.nl​
 • retro soundtrack of 6 tracks (including menu theme)
 • crt effects (scanlines and chromatic post process)

About me


I'm kantal and for about 6 years I was talking about indie game at my Youtube channel.
Now it's the time to make some games myself. As a part of my game development journey,
this is my second game made in Unity Engine. It took about 5 months to deliver it.
Thanks for playing. Review will be very helpful.

kantal

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: i5 - 3470
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 660
  • Lưu trữ: 70 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...