Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc LET IT DIE trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
30 Thg9, 2019

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc LET IT DIE trên Steam để có thể chơi.

Mua LET IT DIE -(Special)10 Death Metals- 011

Sản phẩm này không đủ điều kiện để được hoàn tiền. Tìm hiểu thêm
 

Về nội dung này

(Special)10 Death Metals

Special offer: one chance per person!
You can use these 10 Death Metal to continue your game after your die, and expand your storage among other things.


10 Death Metals


*This content can only be purchased once.
*If you didn't purchase your additional items in-game from Direct Hell, please restart your game to receive your items.
*Other than Death Metal, the items obtained in this content will be sent to your in-game Rewards Box once purchased.
*If your Rewards Box has 50 or more items in it, you will be able to claim your purchased items when the amount of items in the box drops below 50.
*If you already have the maximum amount of Kill Coins, you will not be able to take Kill Coins out of your Rewards Box.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Blood and Gore, Nudity, Strong Language, Use of Drugs

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows® 7 64-bit /Windows® 8.1 64-bit /Windows® 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i7 4700 or higher
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 680 or higher
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 40 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9-compliant sound device
  • Ghi chú thêm: Requires a 64-bit processor and operating system, 1280x720 or greater display resolution.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows® 7 64-bit /Windows® 8.1 64-bit /Windows® 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i7 7700 or higher
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 or higher
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 40 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9-compliant sound device
  • Ghi chú thêm: Requires a 64-bit processor and operating system, 1280x720 or greater display resolution.

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.