Fractalis is a procedurally generated roguelike that has turnbased/gridbased combat with a realtime feel.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
2 Thg02, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Revolutionary Interactive trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Fractalis

 

Về trò chơi này

Description


Fractalis is a procedurally generated roguelike that has turnbased/gridbased combat with a realtime feel.

Each world that is generated has its own unique monsters to fight, and areas to explore. In the combat system you can attack with melee weapons, ranged weapons, throwing weapons, and magic attacks. Different weapons have their own attack areas, and effects. As you travel though numerous levels below the overworld, you will fight menacing monsters, find interesting items, weapons, and equipment that will aid you along your journey.

Features


 • Perma Death
 • Procedurally generated dungeons, enemies, and items
 • Turnbased movement/combat
 • Gridbased movement/combat
 • Dungeon Crawling with numerous levels to explore

Weapon Classes


Duel Wielding Swords, Two Handed Swords, Clubs,
Heavy Weapons, Polearms, Daggers, Magic Staffs, Shields

7 Armor Slots


Head, Shoulders, Chest, Wrists, Hands, Legs, Feet

4 Accessory Slots


Neck, Waist, Left Finger, Right Finger

Skill Types


Sword, Club, Heavy Weapon, Polearm, Mage, Range, Assassin

Magic Types


Rock, Wind, Water, Fire, Ice, Lightning

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.9+
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0+
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 15/02/2024, phần mềm Steam sẽ không còn hỗ trợ trò chơi 32-bit hoặc macOS từ 10.14 trở xuống.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04+, SteamOS+
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0+
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Revolutionary Interactive

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...