Evergreen Blues is a suite of interactive songs by David Su and Dominique Star.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2020

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Đánh giá

“Karaoke is sort of choose your own adventure already, but Evergreen Blues aims to make it more so, allowing you and a friend to build the lyrics to the song as you go.”
Rock Paper Shotgun

Về trò chơi nàyEvergreen Blues is a suite of interactive songs by David Su and Dominique Star.

Originally developed at the MIT Media Lab, the game is a choice-based interactive song construction experience about the relationships between audiences, authors, and the characters and worlds they create. It uses a real-time lyric-choosing mechanic, and is designed for both single and multiplayer play.

 • Enjoy six interactive songs created specifically for the game
 • Craft your own narrative as the music and art change depending on your decisions as a player
 • Experience song construction via lyric-based performance through gameplay
 • All the world's a stage 🎶🎭

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows XP SP2+
  • Bộ xử lý: 1.0 GHz
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Directx 9.0 compatible video card
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Sound card
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Mac OS X 10.9+
  • Bộ xử lý: 1.0 GHz
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0+ compatible video card
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Sound card
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.