Set in the near future, Earth is becoming uninhabitable. Human Beings send AI-driven robots to your planet, Impulse, to eliminate your species in preparation for their colonization of your planet. Blast your way through hordes of enemy bots to protect your home and prevent the human invasion!
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
22 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Extreme Tactical Executioners is charting new territory with cross-platform play between VR and PC players. As a result, we need the help of the community to make the game as strong and balanced as possible. The current version of the game features our single-player mode. Multiplayer is in active development and will significantly expand the scope of the game. We will depend on player feedback throughout our continued development to make sure we deliver the best experience possible.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The Full Release is expected near the end of 2020.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Future developments include multiplayer, co-op, as well as a few surprises. The VR version will also be updated to support additional headsets. Many of these features will be rolled out incrementally to the Early Access version as they're completed. We want your input!”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The single player mode is currently available on PC and VR. It consists of wave shooter, arena survival and MOBA inspired elements.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“After Early Access, the price will likely increase.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Community-driven development is at the core of our development process. Nothing good is made in a vacuum. A great game must involve its players as it's being created. We're in uncharted territory creating a game that brings both PC and VR players together, and we need your feedback to ensure gameplay remains balanced and fun at every step. Please join our Discord to give your thoughts on the game and future development at http://discord.gg/CmC4xyb.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Trò chơi này chạy trên cả chế độ chuẩn và thực tế ảo. Nó không cần mũ chụp VR.
Hỗ trợ VR

Mua Extreme Tactical Executioners

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Extreme Tactical Executioners is available in VR and on PC, all from one application. If you have a VR headset plugged in, it’s in VR. If you don’t, you can play on PC.

In the midst of the Human invasion of your planet, Impulse, you and your sidekick, Molly, are shot down and must destroy the enemy encampments to survive. Battle increasingly formidable enemies as you advance through different zones, upgrading your weapons and abilities as you farm health and mana from fallen robots.

Do you have what it takes to protect your planet from the Human invasion?

Extreme Tactical Executioners is available on PC, Oculus Rift, and HTC Vive. If you have a VR headset and would like to play the PC version, simply take off your headset while in the main menu and continue with mouse & keyboard.

Game developed by:

Alex Davis
Billy Cavanaugh
Pablo Leon-Luna
Enrique Molina
Ryan Wang
Alec Strasmore

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64 bit
  • Bộ xử lý: Intel Quad Core 3 Ghz equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 970 or AMD Radeon R9 290 equivalent or greater
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64 bit
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 or AMD FX 8350 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 1070 or AMD Radeon RX Vega 56 equivalent or greater
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...