Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc HARDCORE MECHA trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
9 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc HARDCORE MECHA trên Steam để có thể chơi.

Mua HARDCORE MECHA - Artbook

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 27 Tháng 1

-22%
$4.99
$3.89

Mua HARDCORE MECHA - Digital Collector's Edition BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: HARDCORE MECHA, HARDCORE MECHA - OST, HARDCORE MECHA - Artbook

-15%
-34%
$32.97
$21.86
 

Về nội dung này

The HARDCORE MECHA Digital Artbook contains an in-depth, behind-the-scenes look at all the mechas, character and environments in HARDCORE MECHA that help you understand the whole world besides the main storyline of HARDCORE MECHA. The digital artbook contains a total of 85 pages, in PDF format. You can read it directly by the Chrome browser or other PDF readers.

To Access "HARDCORE MECHA - Digital Art Book" , Please Follow the Steps Below:
1. Right click "HARDCORE MECHA" in your Steam Library and select "Properties."
2. Under the "Local Files" tab, select “Browse Local Files.”
3. The art book's PDF file can be found within HARDCORE MECHA's local files.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Lưu trữ: 80 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...