Take the role of Lucifer and explore a twisted version of heaven. Hack and slash through God's army, consume the Archangels' power, and confront your creator.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
June 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: June 2020

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

After being banished from heaven... Lucifer returns for vengeance.
But the realms are in chaos.
The Archangels are in the midst of a power struggle, each fighting to rule Heaven themselves.
God has departed, leaving his creations to fend for themselves in a universe without fate.

Will you take the Mantle of God and become the new ruler of the universe?

...or will you end the tyranny of creation by destroying it all?


The game is inspired by John Milton's Paradise Lost.

Fallen Angel is a Hack and Slash RPG game featuring:

-Aerial Combat
-Beautiful Pixel Art Graphics and Animation
-Biblical Boss Fights
-The Devil himself

We are currently under development, stay tuned for more information!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 and above
  • Bộ xử lý: 1.2 ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 512 mb video memory
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.