HoloSprint is a gesture controlled racing game. This means you do not need your keyboard or controller to drive your car. Just stretch your hands out in front of you and start steering.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
27 Thg12, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua HoloSprint

 

Về trò chơi này

HoloSprint. (Tech Demo)

HoloSprint is a gesture controlled racing game. This means you do not need your keyboard or controller to drive your car. Just stretch your hands out in front of you and start steering.

You just need your webcam to track your steering actions.

This game is a tech demo for the gesture recognition gaming technology developed at Hologram.

 • Use the C key to turn the camera view on and off.
 • Make sure the camera can see your head, shoulders, and hands.
 • Hold your hands out as if steering and steer the car.
 • Hold your hands above your nose level to drive in reverse.

Featuring beats from Mimarstrumentals, Volume One. The fresh new album from NYC based indie hiphop talent Mimar Sinan.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: 7
  • Bộ xử lý: Intel core i5 2.7mhz
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 775 M Radeon HD 6970
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Onboard
  • Ghi chú thêm: Must have a web cam. (The game is controlled by gestures tracked from your web cam)
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.12
  • Bộ xử lý: Intel core i5 2.7mhz
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 775 M Radeon HD 6970
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Onboard
  • Ghi chú thêm: Must have a web cam. (The game is controlled by gestures tracked from your web cam)

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...