Easily create your own custom Discord bots using a friendly user interface, no coding required!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Beta coming early 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Sắp ra mắt

Vật phẩm này chưa ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về phần mềm này

Discord Bot Studio is a tool that allows you to make your own custom Discord bots, without any coding.

Text Commands
Create custom text commands which can be used to trigger responses by the bot.
Types of command responses:
- Message (Send message, send image, send emoji, send random, etc)
- User Action (Kick user, ban user, add role to user, etc)
- Server Action (Add new role to server, etc)
- Variables (Store values in variables and use them in other responses for truly custom bots)

Server Events
You can also create actions that will run when various server events occur, such as a new user joining the server.
Types of event triggers:
- When a user joins the server
- When any message is sent

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2GHz
  • Bộ nhớ: 500 MB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: High Sierra
  • Bộ xử lý: 2GHz
  • Bộ nhớ: 500 MB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mojave
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.