"Hero of legend" is a set RPG, war chess, puzzle as one of the game, in the game you will meet all kinds of martial arts characters, help them solve problems, of course, will experience some adventures, eventually become a generation of warrior or a generation of fierce, completely up to you to decide.
Đánh giá chung:
9 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
20 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 大侠坛说

 

Về trò chơi này

"Hero of legend" is a set RPG, war chess, puzzle as one of the game, in the game you will meet all kinds of martial arts characters, help them solve problems, of course, will experience some adventures, eventually become a generation of warrior or a generation of fierce, completely up to you to decide.

Players are set to be 14 years old at the start of the game, with preferences on gender and attributes, and then you appear in the heart of the continent -- ping an town. Although it is a virtual world, it still continues the basic elements of the real world, where you will gradually grow older, become thirsty and hungry, and also need money to live. Unlike traditional RPGS, there is no compelling storyline in this virtual world, and you can decide your life here on your own terms. You can practice martial arts, punish evil and evil, kill people and get rid of evil, or do nothing but wander around and play. It's up to you.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: windows7
  • Bộ xử lý: CPU 1GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Ordinary graphics card
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Ordinary sound card
  • Ghi chú thêm: no
  Khuyến nghị:
  • HĐH: windows 10
  • Bộ xử lý: CPU 2GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Ordinary graphics card
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Ordinary sound card
  • Ghi chú thêm: no

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...