Unnamed VR, designed and developed by Paracosma Inc, is an open-ended sandbox game in which the only goal is to explore and have fun in VR. The setting is a large mansion with 15 mini game rooms.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
21 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Unnamed VR

 

Về trò chơi này

Unnamed VR Game is designed and developed by Paracosma Inc. It is an open-ended sandbox game in which the only goal is to explore and have fun in VR. The setting is a large mansion with 15 game rooms. In the “regular rooms” most objects are interactive so you can pick up, juggle, throw or place any small objects. The vases break. The drawers and cupboards open. There are also a number of “mini game” rooms, such as the adventure room with zip lines, trampolines and climbing walls; the music room; the ping pong room; archery in an old-west stockade; a shooting gallery; an endlessly reconfiguring maze; the graffiti room; the 3d painting room; and the toy room.

Mini games:
- Basketball hoop
- Painting
- Spraying
- Zip line circuit
- Bouldering
- Trampolines
- Table tennis
- Music room with drums, acoustic guitar, drum machine and more!
- Playroom
- Shooting range
- Archery
- Darts

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Window 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 970 / AMD 290
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Window 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-6700k
  • Bộ nhớ: 12 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 1080 / AMD 390
  • Lưu trữ: 12 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

12 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...