Use beautiful live wallpapers by Apofiss on your desktop.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
12 Thg11, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Kiku Wallpaper Launcher

 

Về phần mềm này

With a Kiku Wallpaper Launcher you can run desktop live wallpapers. NOTICE! Kiku Wallpaper Launcher supports specialized desktop live wallpapers only; it does not support custom made live wallpapers or any other type of media. Additional live wallpapers will be available as a DLC.

FEATURES

* Runs animated 2D or 3D desktop live wallpapers
* Interactive! Allows to interact with live wallpapers using mouse
* Interactive feature also enables such effects as active parallax
* Customization (if available)
* Energy and performance saving! Live Wallpapers will auto-pause while playing games or using any other full screen application
* Simple "drop-n-play" use
* 16:9 aspect ratio support (other aspect ratios maybe supported per individual live wallpaper basis)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 (64 bit)
  • Bộ xử lý: 1.5+ GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: HD Graphics 4000
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 2.5+ GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: AMD HD7850, NVIDIA GeForce GTX 660
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...