War between humans and immortals rage upon every corner of the world. Threatening humanity into extinction; an outlaw, a former soldier and a pacifist, embarks on a mission to find the mysterious 'shard' that's said to be the only key to humanity's salvation.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
TBA
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Early Access gives you the chance to play Edge of Time while helping us refine the game as we move close to full launch.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The completed version could come as early as Jan 2021.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The game will have a significant revamp on its overall visuals with our new and upcoming 3D Stylized Art.

In addition to Rave and Crow’s mission, there will be an upcoming “Additional Playable Content”.

We will also port Edge of Time to Unity engine for graphical enhancement and for the game to be playable on other platforms and devices.

See the “About this game” section below to know more.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“As of Jun 2020, Edge of Time is about 40% from completion. Rave and Crow’s missions are both fully playable and can be played around 3 - 4 hours.

See the “About this game” section below to know more.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price will increase on Alpha, Beta and Complete version based on the value of the game's contents and features.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“On every version release, we will encourage the community to speak their minds to achieve insightful reviews, thoughts and constructive criticisms, and consider ideas that will empower Edge of Time to its best version and creative vision.

Speak your mind or know other people's thoughts by going to our discussion board: https://steamcommunity.com/app/1101530/discussions/.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Sắp ra mắt

Vật phẩm này chưa ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này          Exercise your logic through a set of unique puzzles that requires critical thinking.


          Exercise your reflex with motion-sensitive obstacles and challenging combat.


                                      Be in the zone as you search the island for clues
                                     and unravel the mysteries behind the apocalypse.


Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 32-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 Skylake (6th Gen)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 520
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.