This is a casual hang - up game, in the game you can defeat the eidolon to make your eidolons more powerful.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
25 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Eidolon adventure

 

Về trò chơi này

About this game


This is a casual hang - up game, in the game you can defeat the eidolon to make your eidolons more powerful.

You can increase your eidolon stats by creating new eidolons from enemy drops or by selling gold and buying material eidolons from the store.

FeaturesSix maps.

More than 60 different kinds of enemies.

10 different eidolons.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows7+
    • Bộ xử lý: Dual Core
    • Bộ nhớ: 2 GB RAM
    • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.