Build and customize your farm. Join a community of epic scientists. Automate tasks, program robots and race drones. Will you be able to maximize the productivity of your farm without harming the environment?
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Thg12 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Tháng 12 2019

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Build and customize your farm. Join a community of epic scientists. Automate tasks, program robots and race drones. Will you be able to maximize the productivity of your farm without harming the environment? The road will be full of pitfalls, but you may be able to turn the community into an example for the whole world.

Features


 • Build and customize your farm : Grow like the good old days and rediscover traditional permaculture techniques, or use biotechnology to cultivate without soil. Craft machines and drones to help you.
 • Learn new skills : progress at you own pace in 4 skill trees : Biotechnology (hydroponics, aquaponics, genetics, ...), Electronics (build drones and robots), Food Chemistry (Fermentation, Smoking, Sous-Vide cooking, ...) and Biointensive Agriculture (permaculture, bio control, ...)
 • Meet epic scientists : from Grace Hopper to Marie Curie, meet over 20 characters inspired by real-life scientists. Make friends and push the community to evolve depending on your actions. Take part in science and tech festivals like a hackathon, a drone race or a challenge to clean up the environment.
 • A realistic world : The game is fun, but the science is real! You will find that whether it's about cooking techniques or growing crops, all the game content is inspired from the real world, and so are the colorful characters.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Window Vista or greater
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256 mb video memory, Shader model 3.0+
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OSX 10.10+
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04 LTS
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.