A companion app for the Deck Box Dungeons board game. Deck Box Dungeons is a cooperative fantasy themed dungeon crawler.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
9 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Deck Box Dungeons

Miễn phí
 

Về trò chơi này

This is a companion app for the Deck Box Dungeons board game. Please note that the physical game is required to play the game.

Deck Box Dungeons is a fantasy themed dungeon crawler with a companion app that fits in a deck box.

Each player builds their adventurer by selecting a character card, equipment card, and special abilities card. Builds can range from a standard stealthy rogue with daggers, to a mage that wields a greatsword. Players must work together to slay monsters, complete encounters, and achieve the goal of their quest. Each quest has a different goal, from escorting a priest to complete a ritual to killing a giant troll that has been terrorizing a nearby town.

This companion app handles the quests and encounters allowing for quick setup times and streamlined gameplay. Random encounters and quest generation provides variety and replayability even when playing the same adventures.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.5 Ghz Dual Core Processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or above
  • Bộ xử lý: 1.5 Ghz Dual Core Processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...