Drill Deal is a unique simulator in a fun style that will draw you for hours. It's a building simulator like never before. Feel the thrill of a drill hitting underwater oil fields. Sell the precious substance and make your oil rig more efficient.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming soon
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Ultimate Games S.A. trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Coming soon

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Upcoming games from Ultimate Games S.A.

Checkout upcoming games from our Publisher - Ultimate Games S.A.:

https://store.steampowered.com/app/881040

Về trò chơi này


Feel like a real oil baron and build your own shiny platform. Create your mini-empire in the middle of the ocean, manage the economy, develop modules, make your rig better and achieve success!


The world, however, can be cruel sometimes.
Disasters, legendary monsters or random events - you will have to face this as a new director of the oil rig.


Develop the platform and see how oil flows in the pipes, and loaded ships sail away. Count the money and enhance your oil rig to earn more money. Buy new better ships, hire more employees, take care of the environment and start making even more money.

Face the Kraken, UFO or simple fires (on the oil rig nothing is simple tho). Take care of your crew and have fun!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 9600 GT/ AMD Radeon HD 6450
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce GT520 / AMD Radeon HD 6670 or higher
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Ultimate Games S.A.

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.