Decimate deadly foes and formidable bosses, unlock combat abilities, drink mead and go full Berserker Mode! Join Ulric on a bone-crushing quest for revenge that will make him a legend.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Đánh giá

“Pre-alpha impressions: very fluid and responsive game feel, absolutely devastating combat.”
Oliver Joyce, creator of Swords and Sandals

Về trò chơi này

From the Iron Coast to the treacherous Red Mountain; Join Ulric, a hatchet-wielding barbarian on a dramatic mead fueled quest for blood and revenge!
Watch devlogs here : https://www.youtube.com/lostrelicgames

FEATURES

 • Unnecessarily brutal and bloody combat
 • Unlock and Learn devastating combat skills to decimate your enemies
 • Unlock brutal Finishers
 • Dozens of unique and terrifying foes, including the Crying Maiden of the Black Keep
 • Face off against formidable bosses
 • Travel across many unique lands, from the lush Iron Coast to the sinister realms beyond The Teeth
 • Enjoy a captivating story filled with warrior shenanigans that plays out across a brutal medieval landscape
 • Treat your ears to a delightful sound track filled with dark medieval-folk flair.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: 1.7 GHz Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 260, ATI Radeon 4870 HD, or equivalent card with at least 512 MB VRAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: OSX 10.10 or higher
  • Bộ xử lý: 1.7 GHz Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 260, ATI Radeon 4870 HD, or equivalent card with at least 512 MB VRAM
  • Lưu trữ: 615 MB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 15/02/2024, phần mềm Steam sẽ không còn hỗ trợ trò chơi 32-bit hoặc macOS từ 10.14 trở xuống.

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.