Shoot Aliens with Umbrellas and other Aliens
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Aliens and Umbrellas

 

Về trò chơi này

This is one of those casual games that you can pick up and play whenever you like.

Ever see a portal open up and aliens with umbrellas appear? You will in this game.

As levels progress, more types of aliens will appear and more of them!
You can award yourself a Blue Shield (timed) by hitting a blue umbrella which will protect you against blue alien bullets.
Be warned though, it will not protect against any other color alien bullet or strike or collision!
If you shoot an aliens Umbrella, he'll fall toward you with more fire.

If you clear level 10, then you're seriously skilled. Any more than that and you must be a machine!

Enjoy and have fun :)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7,8,10 64-Bit
  • Bộ xử lý: Intel i3 or greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel Graphics 4600 or better
  • Lưu trữ: 25 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Screen 1024 x 768
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.