Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Furries & Scalies & Bears OH MY! trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
27 Thg05, 2019
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

 

Về nội dung này

Adds a new character and her own complete story path.

Oni the Panda is a fairly new resident of Kale Bay, on a mission from her people to find and meet new settlements across the wider world.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Sexual innuendo.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Lưu trữ: 1 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Lưu trữ: 1 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 and above
  • Lưu trữ: 1 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 and above
  • Lưu trữ: 1 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: x86 or compatible processor
  • Lưu trữ: 1 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: x86 or compatible processor
  • Lưu trữ: 1 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.