A multiplayer board game freely inspired by the Mahjong Solitaire. Play Solo or against players from all over the world with Online and Local Pass & Play modes! Pick tiles from the central castle to create sets of tiles of the same kind and score points. From the creators of Potion Explosion.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
12 Thg12, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dragon Castle: The Board Game

 

Về trò chơi này

The official adaptation of Dragon Castle, the critically acclaimed puzzle board game freely inspired by the Mahjong Solitaire. Play Solo or against players from all over the world with Online and Local Pass & Play modes!

In Dragon Castle: The Board Game, you will pick tiles from the central castle to create sets of tiles of the same kind in your own realm and score points. You will also build Shrines, trigger powerful Spirit abilities, and appease the tastes of the Dragons to score bonus points! May the best builder win!

How to Play

During your turn, you can take a pair of identical tiles from the central "castle" and place them on your own realm board to build your own castle. Alternatively, you may sacrifice these tiles to acquire shrines or extra points.

Every time you create a set of tiles of the same kind, you flip them face down to score points and build shrines on top for even more points, if at the cost of limiting your building options! You may also take advantage of the spirits and their game-changing powers to manipulate the board... Finally, don't forget to check the active Dragon, and to follow the building requirements to score bonus points.

Test Your Building Skills In Solo

Play against up to 3 adjustable AIs to sharpen your castle building skills!

Or Prove Your Mastery In Multiplayer Mode!

Play against builders from all over the world online and get to the top of the worldwide leaderboard!

Features

 • Asynchronous Crossplay Online Multiplayer Mode with a worldwide leaderboard
 • The mystical universe of the board game, fleshed out and digitally enhanced
 • A tactical gameplay with variable boards, objectives, and powers, allowing for countless different playstyles and strategies!
 • Solo mode against up to 3 Computer Opponents

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: Dual Core 1.6 GHz or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS 10.12+
  • Bộ xử lý: Dual Core 1.6 GHz or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Integrated
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...