Alone in your room, you see a diary sitting on your desk. It wants to tell you a story: a story about a high school crush. A story about small town romance. A story about how everyone is against you and nobody will ever love you again.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (145) - 93% trên 145 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
31 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Love, Sam

 

Về trò chơi này

Written with love... and something much worse.

This room holds your biggest fears... and a diary. Its every page describes heartfelt feelings for a boy, and what happened 3 years ago in a small town of Rosen Peek.

Maybe none of those things matter to you. Nonetheless, you must read through the mystery diary to keep on moving with your life. However, unknown horror grows within the walls as the past catches up with you and a sweet love story turns into a tale of madness.

So sit down, and start reading.

Game Features:
*Atmospheric horror that takes place mostly in a small room that keeps changing as the story progresses.
*Diary-driven storytelling that focuses a lot on reading than exploration.
*A short story about the fine line between love and obsession.
*It's everyone else's fault.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This Game may contain content not appropriate for all ages, or may not be appropriate for viewing at work: Violence, Strong Language

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i3 Series
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 960
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...