A simple immersive flying game built for VR. Pilot an aircar through a futuristic cityscape.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (46) - 91% trên 46 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (382) - 91% trên 382 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg08, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chú ý: Để chơi Aircar, bạn cần phải có một tay cầm. Chuột và bàn phím không được hỗ trợ.
Chỉ VR

Chơi Aircar

Miễn phí
 

Về trò chơi này

A simple immersive flying game built for VR. Pilot an aircar through a futuristic cityscape.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1 or later, Windows 10
  • Bộ xử lý: CPU: Intel i5-4590, AMD FX 8350 equivalent or better.
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: GPU: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 equivalent or better.
  • Lưu trữ: 1250 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  • Ghi chú thêm: VR HMD Required
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7 9700K, AMD FX 8350 equivalent or better.
  • Bộ nhớ: 8 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1080 / AMD Radeon RX 480, equivalent or better.
  • Lưu trữ: 1250 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  • Ghi chú thêm: VR HMD Required

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...