Đây là nội dung bổ sung cho Smile For Me, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
31 Thg05, 2019
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Nhạc có thể tải xuống

Đây là nội dung bổ sung cho Smile For Me, nhưng không đi kèm trò chơi gốc.

Mua Smile For Me - Official Soundtrack

Mua Smile For Me - Mouthful Edition BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Smile For Me, Smile For Me - Official Artbook, Smile For Me - Official Soundtrack

-15%
$16.97
 

Về nội dung này

Features:

  • Soundtrack composed by Lucas Saur, and performed with live instruments
  • 14 original tracks featured in Smile For Me
  • 4 bonus tracks, not available in-game!


Danh sách nhạc

1
PSA
1:50
2
Menu Vibes
0:51
3
Home in the West
2:37
4
The Apartments
3:21
5
Falling Asleep
0:51
6
The Carnival (ft. AJ Bellocco)
3:46
7
The Lounge - Jazz
3:26
8
The Lounge - Dance
1:26
9
The Lounge - Film
2:30
10
The Lounge - Freak
1:25
11
The Terrace (ft. Emily Sgouros)
2:19
12
Doctor Habit
0:46
13
Interlude (by Will Savino)
0:42
14
Platitudes
2:18
15
Bonus - PSA (alternate)
1:58
16
Bonus - Trailer
1:40
17
Bonus - Courtyard (alternate)
2:05
18
Bonus - Platitudes (piano demo)
2:24


Thực hiện bởi

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.