Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Grand Battle trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
9 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
AKC

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Grand Battle trên Steam để có thể chơi.

Mua Grand Battle - Super Adventure Item Pack

 

Về nội dung này

This DLC can be applied at any stage in the game.
You will be granted these items as soon as you load into a game after you have the DLC.
You will also get these items every new game!

DLC Features

This DLC allows you to start the game with a pack of adventure items to boost your adventure!

10x Health Potion – A healing potion.
5x Revive - Revives a dead party member in battle. Restores 40% of their health upon reviving.
5x Attack Plus+ – Permanently raises attack by 20!
5x Attack Speed Plus+ – Permanently raises attack speed by 20!
5x Defence Plus+ – Permanently raises armor by 20!
5x Health Plus+ – Permanently raises health by 200!
5x Mana Plus+ – Permanently raises mana by 200!
5x Move Speed Plus+ – Permanently raises movement speed by 20!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5-3550, AMD FX™-6300, or better
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM, or better
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Ghi chú thêm: *Xinput support Controllers recommended. Xbox One, Xbox 360 controllers recommended.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: WINDOWS® 7, 8.1, 10 (64-BIT Required)
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5-3550, AMD FX™-6300, or better
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 with 6GB VRAM, AMD Radeon™ RX 480 with 8GB VRAM, or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Ghi chú thêm: *Xinput support Controllers recommended. Xbox One, Xbox 360 controllers recommended.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.