Gather all the types of birds, and get out of here before you become fried chicken!
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
22 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Duckumentary

 

Về trò chơi nàyToday, facing the fate of a fried chicken, a chicken cries out,
"I can't die here like this...! "

In the past, human ancestors adored and appreciated the essence of a chicken.
Ah, the glorious cluck was like a warrior rushing out for battle, and the feathers glistened like a lion's mane.

But that's an old story.
Now, chickens are only left with two options.

Do they succumb to man and become a fried chicken?
Or run away and survive?

===
Platform game regaling the tearful story of birds! [Duckumentary]

- Escape from the chicken farm, kitchen, factory and restaurant!
- Eat cultivated corn to recover stamina and unlock new characters!
- Dead birds become food! Let's make a lot of dishes out of the meat!
- Let's break free from this hell by overthrowing the bosses!

Will birds ever be free from the fate of being food?

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz
  • Bộ nhớ: 80 MB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 6900 Series
  • Lưu trữ: 80 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz
  • Bộ nhớ: 80 MB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 6900 Series
  • Lưu trữ: 80 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...