Hyper Flight is a Sci-fi flight simulator and racing game that rewards good piloting. The game takes place on planetary bodies within our own solar system. Learn to fly like a pro and race in interplanetary tournament events.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
26 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“I would like some community feedback. I plan to work on Hyper Flight for at least one more year. With the advice and support of the public, I believe this project can go much further.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Approximately 12 months. I want to make sure that version 1.0 is polished and lacking in bugs.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version will feature, split-screen vs mode and the planets
Venus and Titan. I would also like to add more statistics, for example speed-run completion times and online leaderboards.

I would also like to include steam achievements and trading cards.

If possible, I would like to include online racing modes and online matchmaking, but I will most likely need help designing and implementing these features, so for now I cannot guarantee them.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Beta Version 0.8.2
There are 3 training licences, a free flight mode and vs CPU racing modes.
Split-screen 2 player is working, but within free flight mode only.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The early access version is offered at a discounted price. I will increase the price at version 1.0.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“I will be reading and responding to comments made by the Steam community as a way to help guide the games' future development.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Hyper Flight

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Hyper Flight is a sci-fi flight simulator that rewards good piloting.
It utilizes realistic physics to provide a satisfying and challenging flight experience.
There are no arcade style driver aids or guiding elements that take control of your vehicle. You must fly properly and competently in order to succeed.
The game takes place on planetary bodies within our own solar system.
Learn to fly like a pro by completing the training challenges and race in fast-paced interplanetary tournament events.

Good luck and don't crash.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 32 bit
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.6 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 2GB Vram Direct X 11
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Quad Core 2.6 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 4GB Vram Direct X 11
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

10 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...