The legendary Puss in Boots have to go through the worst to save his hooman. Anansi tricks Puss into retrieving Mjolnir, the most fearsome and powerful weapon in existence from Land of the Dead. Now, you too can be part of the fairy world!
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
10 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Puss in Boots: Fear Not Hooman

 

Về trò chơi này

Puss in Boots: Fear Not Hooman is a challenging action adventure game that gathers many mythical and fairy tale elements from different cultures into an original story.

The legendary Puss in Boots have to go through the worst to save his hooman. Anansi tricks Puss into retrieving Mjolnir, the most fearsome and powerful weapon in existence from Land of the Dead. Now, you too can be part of the fairy world!

●Enjoy beautiful handcrafted pixel art
●Join Puss through 7 levels with 5 different gameplay mechanics on his journey
●Experience 8-bit versions of the most popular classical pieces

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 / 8 / 10
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo 2.0 ghz or equivalent
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 2nd Generation Intel Core HD Graphics (2000/3000), 512MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...