A brisk, soothing action-puzzle game. At a playtime of 25-45 minutes, this game offers a condensed, yet polished and complete experience, and can be enjoyed fresh or replayed at any time of the day.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
5 Thg03, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Nano Driller

 

Về trò chơi này

Nano Driller is a brisk, meditative action-puzzler that can be completed in 25-45 minutes. It's built primarily to be replayed, or to simply be enjoyed at any time of the day. It places the focus on unique, momentum-based controls to offer a puzzle game which remains fun to play well after the first playthrough. These puzzles and action sequences take place in a series of rooms and doors which ask the player not only to use their reflexes and puzzle-solving abilities, but also to stretch their navigational muscles here and there. Once you've completed the main game, you can continue to hunt down increasingly more difficult time attack achievements, or try an alternative ship type for a new challenge.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 64 bit
  • Bộ xử lý: 64bit Intel compatible Dual Core CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DX11 compliant graphics card
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or 10 (64 bit)
  • Bộ xử lý: 64bit Intel compatible Quad Core CPU
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: DX11 based graphics card
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...