Gravinoid is a tactical sci-fi VR action throwing game set in a dystopic future where humanity is falling and AI is prevailing. You - clone 7235 - have to work your way up towards the ascension room where your ultimate test awaits!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
20 Thg02, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We feel that our game is ready to be played and experienced so people can be immersed in the world of 'Chronicles of Ayden' and give us gameplay feedback that we can possibly incorporate while we move the game towards the final release.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We expect to grow to the final release within a year.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“In addition to the current version, the full release will have...

regarding systems :

- level editor disclosed for players ( already build-in for game-design )
- score leaderboards
- achievements
- end boss fight

regarding content :

- ascension room (end-boss)
- control room ( level design + media, already build )
- player levels ( user-generated content - using level designer )
- 'Mira' conversations ( media for background/world story )
- 'CBot' conversions in-game, workshop and control room
- more music and SFX”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current state is, except for the end-boss fight, a fully playable game.

regarding systems :

- all gameplay mechanics
- tutorials/training
- basic music, SFX
- perks (skill points)
- device upgrades (credits)
- companion system

regarding content :

- Tutorials / training challenges
- Ascension challenges (normal, hard, extreme)
- Workshop (perks, device upgrades)
- 'CBot' - companion - conversations (elevator + training)”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The early access price will be somewhat lower than the price for the final version.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The Community will be able to provide feedback through the Gravinoid Steam discussion forum.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Gravinoid

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Gravinoid is a tactical sci-fi VR action throwing game.

"The year is 3154. You - clone 7235, human unit - have been honored to complete all challenges that will ascend you into the GEN-Array. Ascension, the ultimate destiny for all inferior human clones!"

Step up and prove that you are worthy..."


Using destruction by throwing and survival by shielding you will have to work your way through challenges that can be played on normal, hard and extreme mode. Collect credits to upgrade your GEN-Tek device parts. Earn skill points by completing challenge targets and spend them to upgrade yourself using perks in the workshop bio-pod.

Work your way up towards the ascension room where your ultimate test awaits!

Physically-based rendering techniques and advanced physics will give you an amazing immersive experience!

Gravinoid is the first chapter in the 'Chronicles of Ayden' saga, set in a dystopic future where humanity is falling and AI is prevailing.

"All praise to the GEN-Array!"

Read our Official Game Guide for more info...
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1986624670

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 7 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-6700
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1070
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 7 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...