Ancient Battle: Alexander delivers a unique wargaming experience on PC and Mac.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg07, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Ancient Battle: Alexander

 

Về trò chơi này

Ancient Battle: Alexander delivers a unique wargaming experience on PC and Mac.

Use Macedonian Phalangites, Greek Hoplites, Indian Elephants, Scythed Chariots, Persian Cavalry, Catapults, Archers, Slingers, and many other unit types to engage in classic battles. Three campaigns that allow you to refight Alexander's battles in and around Greece and Macedonia, including the battle of Chaeronea. The second campaign follows his push to conquer the Achaemenid Persian Empire, while having to deal with rebellious Spartans in Greece. Finally Alexander’s campaign in India, ending in the epic battle of Hydaspes, with the Macedonian Pike Phalanx versus the masses of Indian Elephants.

Key Game Feature:

 • High Definition Graphics.
 • 7 Mission Tutorial Campaign.
 • 8 Mission Greece Campaign playable as the Macedonians or their opponents the Athenians, Thebans, Illyrians, Getae, Thracians and Triballians.
 • 7 Mission Persia Campaign playable as the Macedonians or their opponents the Achaemenid Persians and Spartans.*]All missions, except the tutorial, can be played as both sides.
 • 5 Mission India Campaign playable as the Macedonians or their opponents the Classical Indians and Scythians.
 • 48 Unique Ancient Units.
 • Detailed Combat Analysis.
 • Strategic Movement.
 • Hours of Gameplay.
 • Detailed Reference Charts.
 • Flank Attacks.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista/7/8/8.1/10
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1 supporting graphics card
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.9+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...