Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
7 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Mua RPG Maker MV - Winter Tiles

ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN! Kết thúc trong

-20%
$11.99
$9.59
 

Về nội dung này

New from Sherman3D comes a fantastic set of Winter-themed tiles formatted for RPG Maker MV. Similar in style and aesthetic to his previous VX Ace Winter Wonderland, this pack has all new and gorgeously drawn graphics. Featuring interior and exterior tiles, with walls, doors, fences, trees, ground, flooring, seasonal interior decorations and more for festive winter occasions!

Features:

* Tile A: Autotiles for Ground, Water, Ice, Floor, Wall, Cliff
* Tile B: Graphic tiles with fence, trees, chimney, window frames, street light and barrels are covered with snow! Also include signs, doors, snowman, Christmas garland and decorations, reindeer with sleigh and more!
* Tile C: Exterior tiles to create houses, buildings or stores to create a little town.
* Tile D: Interior graphic tiles to decorate inside a house such as bed, chest, hutch, sofa, table with food, chairs, counter top, window, Christmas tree, piano and more!
* Tile E: Includes some other unique graphics like Tee-pee tent, Igloo, cave entrance, 2 Animations of a fireplace and more!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...