Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
28 Thg02, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Mua RPG Maker MV - Beast man Generator

 

Về nội dung này

Let your animalistic tendencies come to life with this new Beast man Generator pack! Now you can create mean, tough, snarling man-creatures and enemies with all the usual features of badness: horns, tusks, snouts, ears, teeth, body sprites and lots more!

Features:

Clothes: 20 Male
Accessories or antlers: 10 Male
Beast ears: 5 sets
Set of eyes: 3 sets
Beast face: 3 shapes (Leo / lion, Lizardman, Werewolf)
Beast tail: 4
Front hair: 4 male
Rear hair: 4 male
Beast body: 3 male (Leo / lion, Lizardman, Werewolf)

** In order to use the contents in this pack firstly it is very important for you to make a backup of the original normal-body templates such as SV_body_p01.png, SV_body_p01_c.png, TV_Body_p01.png, TV_Body_p01_c.png, TVD_Body_p01.png, TVD_Body_p01_c.png .

After successfully saving the original body templates into other folder you can swap in the beast body templates by clicking "body" folder in each SV, TV, TVD folders.

Please visit our website for more information on how to use this pack. Link is on the right under "User Manual"

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV
  Tối thiểu:
  • Ghi chú thêm: System supporting RPG Maker MV

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...