Top Down drag & drop RPG strategy game. Help 3 survivor to kill enemies in different worlds.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
29 Thg03, 2019
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Tero Lunkka games trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Death Rpg

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 27 Tháng 1

-51%
$0.99
$0.49
 

Về trò chơi này

Introduction:


Top down RPG puzzle and strategy game. Player have 3 different characters in every level with different skills, abilities and attack patterns. Drag & drop player units on the grid with mouse. Move characters to desired slots and press attack button, then every attack happens automatically. After player have make all his moves, shift turns to AI opponent. Player can continue as long as at least 1 of his characters are alive. Levels contain 1-4 waves and last wave contain boss. After boss is death level are completed. Only last wave will contain bosses. So use your brains and just mouse to beat enemies

Features:

- 3 player characters with different skills and attack patterns:
- Pig Warrior. most powerful player character with double damage
- Gangsta Mage
- Woman Mage

- Police enemies in every waves
- Different bosses in end of levels:
- Green zombie boss with double damage ability
- Red Cyborg boss with ability to spawn rocks to attack grid
- 7 levels
- Easy steam achievements

Planned features:

- more different bosses

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: windows 8
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVidia GeForce 800 series
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct x9
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8.1
  • Bộ xử lý: i7
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 900 series
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct x9

Xem thêm từ Tero Lunkka games

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...