Cửa hàng điểm Tin tức Labs
iDancer is a unique video incrustation technology to display professional dancers who come and dance directly on your taskbar, with no background, at the rhythm of the music played on your computer.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (110) - 87% trên 110 người dùng đánh giá tích cực phần mềm này.
Ngày phát hành:
21 Thg01, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua iDancer

 

Về phần mềm này

REAL DANCERS DIRECTLY ON YOUR TASKBAR IN ULTRA-HD


Our professional dancers have been carefully selected for the quality of their performance and their capability to adapt to any style of music. Dancers are filmed with an ultra-high resolution camera (4K UHD).

Videos are processed with specific high performing rendering video softwares and the best calibration tools to become animations to appear directly onto computer desktops, without background, just as if they were living inside your screen!

The presence of our iDancers on your screen will simply deliver a show worthy of the gogo-dancers of the greatest night clubs.

BEAUTIFUL GIRLSDANCING ON YOUR DESKTOP


Eight splendid dancers are waiting for you, pleased to dance to any of your music!

IN RHYTHM TO YOUR MUSIC


We have developed a unique program of BPM detection that will scan and analyze the rhythm of your music in order to propose the most suitable dance according to what you’re listening to, whatever the source of your music is (streaming, mp3 files, etc.)

Each of our dancers has been shot with different rhythms. Whatever dancer you choose, she will be pleased to dance to your music!

ADD A NEW DIMENSION TO YOUR MUSIC


No more old screensaver brushing off your computer screen while you’re listening to your favorite album! With iDancer, your screen will gain a new dimension with your music embodied by our dancers!

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7
    • Bộ nhớ: 4 GB RAM
    • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...