Точков магазин Новини Лаборатории

Възможно е този продукт да включва съдържание, което не е подходящо за всички възрасти
или е неуместно за преглеждане на работа.

Разработчиците описват съдържанието така:

“Dwarf Fortress contains textual descriptions of violence, and static 2D sprites that may have violent ends. Alcohol consumption is required for a dwarven fortress to run smoothly, as described in text. Dwarves can experience mental anguish, and in extreme cases this can lead to them taking their own lives or the lives of others.”