Μαγαζί πόντων Νέα Ερευν. κέντρο

Game που μπορεί να περιέχει περιεχόμενο ακατάλληλο για όλες τις ηλικίες,
ή μπορεί να είναι ακατάλληλο για προβολή στη δουλειά.

Οι δημιουργοί περιγράφουν το περιεχόμενο ως εξής:

“Dwarf Fortress contains textual descriptions of violence, and static 2D sprites that may have violent ends. Alcohol consumption is required for a dwarven fortress to run smoothly, as described in text. Dwarves can experience mental anguish, and in extreme cases this can lead to them taking their own lives or the lives of others.”