Lưu ý: Game có thể chứa nội dung không dành cho mọi lứa tuổi,
hoặc không phù hợp để xem trong môi trường công sở.

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

“Serious Sam 4 contains frequent violence, blood and gore with some mature language, which can be seen through actual gameplay and cut-scenes.”

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn để tiếp tục:
Dữ liệu này chỉ dùng để xác nhận và sẽ không được lưu lại.