Възможно е този продукт да включва съдържание, което не е подходящо за всички възрасти
или е неуместно за преглеждане на работа.

Разработчиците описват съдържанието така:

“Serious Sam 4 contains frequent violence, blood and gore with some mature language, which can be seen through actual gameplay and cut-scenes.”

Моля, въведете рождената си дата, за да продължите:
Тези данни са единствено с цел потвърждаване и няма да бъдат запазени.