Cửa hàng điểm Tin tức Labs

Lưu ý: trò chơi có thể chứa nội dung không dành cho mọi lứa tuổi,
hoặc không phù hợp để xem trong môi trường công sở.

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

“Some nudity, drug and alcohol use, and mild cartoon violence.”

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn để tiếp tục:
Dữ liệu này chỉ dùng để xác nhận và sẽ không được lưu lại.