Μαγαζί Πόντων Νέα Κέντρο Έρευνας

παιχνίδι με περιεχόμενο που μπορεί να μην είναι κατάλληλο
για όλες τις ηλικίες ή για προβολή σε δημόσιους χώρους.

Οι δημιουργοί περιγράφουν το περιεχόμενο ως εξής:

“Some nudity, drug and alcohol use, and mild cartoon violence.”

Εισαγάγετε την ημερομηνία γέννησής σας για να συνεχίσετε:
Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους επαλήθευσης και δεν θα αποθηκευτούν.