ข่าวสาร
ShareX is a free and open source program that can capture or record selected area from the screen with a single keypress, automatically save them to your hard disk/clipboard, and instantly upload them to an image/file hosting service and then can copy the URL to your clipboard.
บทวิจารณ์ล่าสุด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (45) - 95% จาก 45 บทวิจารณ์จากผู้ใช้ใน 30 วันล่าสุดนี้ เป็นแง่บวก
บทวิจารณ์ทั้งหมด:
แง่บวกเป็นอย่างมาก (804) - 93% จาก 804 บทวิจารณ์จากผู้ใช้สำหรับซอฟต์แวร์นี้ เป็นแง่บวก
วันวางจำหน่าย:
15 ต.ค. 2007
ผู้พัฒนา:
ผู้จัดจำหน่าย:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ไม่รองรับภาษาไทย

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รองรับภาษาท้องถิ่นของคุณ กรุณาตรวจสอบรายชื่อภาษาที่รองรับก่อนทำการสั่งซื้อ

ใช้ ShareX

ฟรี
 

อัปเดตล่าสุด ดูทั้งหมด (2)

30 พฤศจิกายน 2017

ShareX 12.0 released

10. anniversary update is now available with tons of new features and major image editor improvements!
 • Added windowed mode support to image editor
 • Added panning support to image editor, hold middle mouse button to pan canvas (by @L1Q)
 • Added real time image effect (blur, pixelate, highlight) preview support to image editor
 • Added “Image” menu to image editor toolbar with these items:
  • Image size
  • Canvas size
  • Rotate 90° clockwise
  • Rotate 90° counter clockwise
  • Rotate 180°
  • Flip horizontal
  • Flip vertical
 • Added image editor start mode option to “Options” menu:
  • Normal window
  • Maximized window (Default)
  • Remember and use previous window size, position and maximized state
  • Fullscreen
 • Added image editor background color option to “Options” menu
 • Added cursor type option to cursor drawing tool
 • Show image size, file name and FPS in image editor title bar
 • Image editor last selected tool will be remembered separately from region capture
 • Changed region capture/image editor resize node visuals
 • Support proportional resizing when dragging resize node while holding "Shift"

 • Added QR code decode support, which can scan multiple QR codes at the same time from screen or file
 • Added “Upload text” to main window upload menu and as hotkey
 • Added “Shorten URL” to main window upload menu and as hotkey
 • Removed update button from custom uploaders tab because now settings apply instantly
 • If custom uploader name field is empty then name will be generated automatically from request url, which is recommended for consistency
 • Custom uploader won’t export with empty request url or destination type
 • While exporting custom uploader all default or empty values will be ignored, that way JSON output can be more compact
 • Added custom URL sharing service support, which can be used for example for Discord webhooks
 • Added response syntax to custom uploader which can be used in URL fields
 • Added random syntax support to custom uploader request URL
 • Added Text/URL input to custom uploader arguments/headers value suggestion list
 • Renamed Picasa to Google Photos
 • Removed dead uploaders: Someimage, Imgland, Minus, Uplea
 • Added image effects preset list support, this will cause previous image effect settings to reset
 • Added markdown copy options to main window task context menu
 • Removed Amazon S3 reduced redundancy storage option because it is now deprecated and even costs more than standard storage to encourage moving to standard storage
 • Added standard infrequent access storage option to Amazon S3
 • Hide notification window from "Alt + Tab" and "Win + Tab" menu (by @sylveon)
 • Implemented latest https://paste.ee/ API, this will cause previous authentication setting to reset
 • Implemented latest Flickr API which is using OAuth for authentication now, this will cause previous authentication setting to reset
 • Added direct link option to Flickr
 • Updated Lithiio to new API which is using username/password for authentication now instead of Steam OAuth
 • Increased Twitter message character limit to 280
 • Windows Store ShareX build is now using .NET Framework 4.6.1 so there is no need for additional executable to handle Centennial startup changes anymore (by @sylveon)
 • Touch input improvements for region capture (by @mghiasi75)
 • Watch folder feature will also check for file size multiple times to make sure that file is not being written before starting upload
 • Added ShareX Discord server invite link to main window, you can press "X" button to permanently hide it
 • Both Discord and Patreon buttons will be automatically hidden when main window task list is not empty
 • Pressing "Esc" in quick task menu will close it
 • Added verbose request logs option to application settings advanced tab which can be used to debug upload related issues
 • Added drag and drop file from history window support (by @campbeb)
 • Support "Ctrl + A" in OCR results window (by @campbeb)
 • Main window image preview can now be positioned on the bottom (by @campbeb)
 • Removed https option for Imgur and instead always https will be used because now it is used by default on Imgur
 • Show current version and latest version in update message box
 • In application settings window middle mouse clicking on pre-release check box will download latest dev build from AppVeyor but it should be only used for testing purposes because dev builds can be unstable and therefore not recommended for production use
 • Updated design of ShareX web site to have dark colors
Full update notes can be found here: https://getsharex.com/changelog
13 ความเห็น อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

ShareX is a free and open source program that lets you capture or record any area of your screen and share it with a single press of a key. It also allows uploading images, text or other types of files to over 80 supported destinations you can choose from.

ShareX supports many ways to capture or record your screen. The main capture methods are:

 • Fullscreen
 • Active window
 • Active monitor
 • Window menu
 • Monitor menu
 • Region
 • Region (Light)
 • Region (Transparent)
 • Last region
 • Custom region
 • Screen recording
 • Screen recording (GIF)
 • Scrolling capture
 • Webpage capture
 • Text capture (OCR)
 • Auto capture

There are many configurable screen capture settings such as showing the cursor, transparent window capture, delayed capture, multiple region selection with different shapes, etc.

After the capture the following automated tasks can be executed:

 • Show quick task menu
 • Show "After capture" window
 • Add image effects / watermark
 • Annotate image
 • Copy image to clipboard
 • Print image
 • Save image to file
 • Save image to file as...
 • Save thumbnail image to file
 • Perform actions
 • Copy file to clipboard
 • Copy file path to clipboard
 • Show file in explorer
 • Recognize text (OCR)
 • Show "Before upload" window
 • Upload image to host
 • Delete file locally

For example, the captured image can be opened in image editor and after that, the image can be automatically saved to the hard disk and uploaded to your destination of choice.

ShareX allows you to upload any type of files with these methods:

 • Upload file
 • Upload folder
 • Upload from clipboard
 • Upload from URL
 • Drag and drop upload
 • Upload from Windows shell context menu
 • Upload from Windows send to menu
 • Watch folder

After the upload, any of the following automated tasks can be executed:

 • Show "After upload" window
 • Shorten URL
 • Share URL
 • Copy URL to clipboard
 • Open URL
 • Show QR code window

For example, the uploaded image URL can be automatically shortened using one of the 15 URL shortener services and the shortened URL can be copied to the clipboard.

ShareX also comes with a few simple productivity tools:

 • Color picker
 • Screen color picker
 • Annotate image
 • Image effects
 • Hash check
 • DNS changer
 • QR code
 • Ruler
 • Directory indexer
 • Image combiner
 • Image thumbnailer
 • Video thumbnailer
 • FTP client
 • Tweet message
 • Monitor test

ShareX has an advanced hotkey system which allows you to use any of these capture methods, upload options or tools with their own task settings. These are called "Workflows". Workflows allow each hotkey to have its own after capture tasks, after upload tasks, destination etc. For example, you can set your screen recording hotkey to upload to a specific destination, bypassing the default destination. This way, only videos will be uploaded to this configured file destination.

ความต้องการระบบ

  ขั้นต่ำ:
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows XP Service Pack 3
  • หน่วยความจำ: แรม 100 MB
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 150 MB

สิ่งที่ผู้แนะนำกล่าว

ผู้แนะนำ 16 คนได้เขียนบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์นี้ คลิก ที่นี่ เพื่อดูบทวิจารณ์
บทวิจารณ์จากผู้ซื้อ
ตรวจพบบทวิจารณ์ปริมาณมาก:
ละเว้น  หรือ  ดูเฉพาะ
ประเภทบทวิจารณ์


ประเภทการสั่งซื้อ


ภาษา


ช่วงวันที่
ในการดูบทวิจารณ์ตามช่วงวันที่ กรุณาคลิกและลากการเลือกบนกราฟด้านบน หรือคลิกบนแท่งที่กำหนด

แสดงกราฟแสดงผลเป็น:
บทวิจารณ์ช่วงเบต้า ใหม่!
เมื่อเปิดการใช้งาน จะจัดเรียงบทวิจารณ์ตามคะแนนความเป็นประโยชน์ใหม่ล่าสุด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบต้านี้ได้ใน โพสต์บล็อก
แสดงกราฟ
 
ซ่อนกราฟ
 
ตัวกรอง
เปิดการใช้งานบทวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์ช่วงเบต้า
ไม่มีบทวิจารณ์ใดเลยที่ตรงกับตัวกรองที่กำหนดไว้ด้านบน
ปรับแต่งตัวกรอกด้านบนเพื่อดูบทวิจารณ์อื่น ๆ
กำลังโหลดบทวิจารณ์...