Questo contenuto ha bisogno del gioco di base DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition su Steam per funzionare.

Valutazione degli utenti: Positiva (2 recensioni) - 2 recensioni degli utenti (100%) per questo gioco sono positive.
Data di rilascio: 20 ago 2014

Accedi per aggiungere questo articolo alla tua lista dei desideri o per contrassegnarlo come articolo che non ti interessa

Contenuti scaricabili

Questo contenuto ha bisogno del gioco di base DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends Complete Edition su Steam per funzionare.

Acquista DW8XLCE - ORIGINAL COSTUME PACK

 

Important Notice

This DLC is same as the one being sold for DYNASTY WARRIORS 8 Empires.
With DYNASTY WARRIORS 8 Xtreme Legends Complete Edition, you can play this DLC if you already purchase this DLC for DYNASTY WARRIORS 8 Empires.
Be careful not to purchase the same content twice.

Riguardo questo contenuto

Original costumes for all 77 playable characters from DYNASTY WARRIORS 8 will become available for selection under CHANGE OUTFIT.
Enjoy new and unique costumes that give a fresh look to every battlefield!

This set features costumes for the following characters:
Xiahou Dun, Dian Wei, Zhang Liao, Cao Cao, Xu Zhu, Xiahou Yuan, Xu Huang, Zhang He, Cao Ren, Cao Pi, Zhenji, Cai Wenji, Jia Xu, Pang De, Wang Yi, Guo Jia, Yue Jin, Li Dian, Zhou Yu, Lu Xun, Sun Shangxiang, Gan Ning, Sun Jian, Taishi Ci, Lu Meng, Huang Gai, Zhou Tai, Ling Tong, Sun Ce, Sun Quan, Xiaoqiao, Daqiao, Ding Feng, Lianshi, Lu Su, Han Dang, Zhao Yun, Guan Yu, Zhang Fei, Zhuge Liang, Liu Bei, Ma Chao, Huang Zhong, Wei Yan, Guan Ping, Pang Tong, Yueying, Jiang Wei, Liu Shan, Xingcai, Ma Dai, Guan Suo, Bao Sanniang, Xu Shu, Guan Xing, Zhang Bao, Guan Yinping, Sima Yi, Sima Shi, Sima Zhao, Ding Feng, Wang Yuanji, Zhong Hui, Zhuge Dan, Xiahou Ba, Guo Huai, Jia Chong, Wen Yang, Zhang Chunhua, Diaochan, Lu Bu, Dong Zhuo, Yuan Shao, Zhang Jiao, Meng Huo, Zhurong, Zuo Ci.

Requisiti di sistema

  Minimi:
  • OS: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
  • Processor: Dual core CPU 2.4 GHz or better
  • Memory: 256 MB RAM
  • Graphics: NVIDIA® GeForce® 8600 or better
  • DirectX: Version 9.0
  • Sound Card: Standard audio device
  Consigliati:
  • OS: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
  • Processor: Quad core CPU 2.8 GHz or better
  • Memory: 512 MB RAM
  • Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 460 or better
  • DirectX: Version 9.0
  • Sound Card: Standard audio device
Recensioni utili
17 persone su 29 (59%) hanno trovato questa recensione utile
2 persone hanno trovato questa recensione divertente
Pubblicata: 3 ottobre 2014
You know you are a major fanboy of dw when you spend a massive £17 on dlc. still its worth it lol
Questa recensione ti è stata utile? No Divertente
3 persone su 41 (7%) hanno trovato questa recensione utile
4 persone hanno trovato questa recensione divertente
Pubblicata: 6 ottobre 2014
IS GETTING ♥♥♥♥ OFF...WHERE MY IS ORIGINAL COSTUME PACK...I CANNOT SEE ANY NEW COSTUME PACK
Questa recensione ti è stata utile? No Divertente