Spiderweb Software's classic adventure of treachery and battle in ancient times has returned! Travel back to ancient Britannia for a tale of cunning foes, vicious battles, and a race to rediscover the lost secrets of magic. Britannia is a land ravaged by war.
บทวิจารณ์จากผู้ใช้: แง่บวก (30 บทวิจารณ์)
วันที่วางจำหน่าย: 1 มี.ค. 2008
แท็กยอดนิยมจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้:

เข้าสู่ระบบ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์นี้ลงในสิ่งที่อยากได้ของคุณ ติดตาม หรือทำเครื่องหมายเป็นยังไม่สนใจ

ซื้อ Nethergate Resurrection

แพ็กเกจที่บรรจุเกมนี้อยู่

ซื้อ Spiderweb Software Complete Pack

มี 13 ผลิตภัณฑ์: Avadon 2: The Corruption, Avadon: The Black Fortress, Avernum 2: Crystal Souls, Avernum 4, Avernum 5, Avernum 6, Avernum: Escape From the Pit, Geneforge 1, Geneforge 2, Geneforge 3, Geneforge 4: Rebellion, Geneforge 5: Overthrow, Nethergate: Resurrection

 

แนะนำโดยผู้แนะนำ

"Play as Roman or as Celt in this old school fantasy CRPG placed in ancient Britannia. Two games in one depending on the faction you choose! - Nice!"
อ่านบทวิจารณ์แบบเต็ม ที่นี่

เกี่ยวกับเกมนี้

Spiderweb Software's classic adventure of treachery and battle in ancient times has returned! Travel back to ancient Britannia for a tale of cunning foes, vicious battles, and a race to rediscover the lost secrets of magic.

Britannia is a land ravaged by war. The natives of this land, the savage Celts, have long been subjugated by the Roman invaders. At last, they have risen up in bloody rebellion. Battles rage across the land. Cities are sacked, the inhabitants massacred. And, lost in the chaos, in the small, forgotten valley of Shadowvale, a plan is being formed.

Soon, a band of barbarians will rediscover the lost secrets of magic. They will find a way to rid their lands of their oppressors forever. And you, as the Celtic warriors, will attempt to free your people.

Or you, as the Romans, will attempt to crush them. For the good of the Empire.

Key Features

 • Two different sides, the powerful Romans and the savage and cunning Celts. Each side has a completely different full-length adventure.
 • Enormous game world, with dozens of dungeons and many characters and quests.
 • Fascinating storyline. Fight for freedom, or further the glory of the Empire.
 • Lost secrets of magic! Dozens of spells and hundreds of hidden magical artifacts.
 • Innovative story and unique setting. Unlike any fantasy game you've ever played.

ความต้องการระบบ

  • OS: Windows XP or later.
  • Processor: 1.6 GHz
  • Memory: 256 MB RAM, 512 MB Recommended
  • Hard Disk Space: 50 MB
  • Video Card: Minimum 800x600 screen resolution
  • DirectX®: 7 or later
  • Sound: Yes
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เป็นประโยชน์
36 จาก 42 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
17.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 27 พฤศจิกายน 2014
I was exploring an abandoned mine when I found a deep pit. The game said the pit was really deep, but that I could survive the fall. The game also said that there were "shiny" things in the bottom of the pit.

I jumped in the pit. There was nothing there. Had to load an old save game. 10/10 true-blood old school rpg, will scratch the itch.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
9 จาก 9 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 12 มกราคม
NetherGate:Resurrection is a classic! I played the original Nethergate back in the day as well as this update when it came out. This version is fantastic, just like the other.

Choose Roman or Celt for different experiences, abilities and encounters! This is a turn based/party-based RPG with a lot of replay value and excellent leveling system and story.

If you like classic RPG goodness sprinkled with historical context, you can't go wrong with NetherGate:Resurrection
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
4 จาก 4 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
4.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 มกราคม
Nethergate is and old game but that does not make it any less great.

The game takes place in the ancient roman times, you either pick between the romans or celts. Both offer a unique campaign and different gameplay styles which adds a lot of replayability. You control a group of various characters, typical rpg archetypes that have strength and weaknesses. The game offers a very good story campaign, despite the old graphics the game is very rich in text and dialogue. Furthermore it's very well written and quite atmospheric and just adds a lot to the overall enjoyability of this game. It might not be for everyone but I highly value the flavor texts and attention to detail.

The story itself is interesting and actually really unique, you party needs to fulfill various quests and venture into the unknown facing all kinds of dangers and delicate situations. The game is a grid based tactical rpg which is played in turns. The gameplay is actually quite smooth and holds up well to this day. You have access to a large overworld and visit various places to fulfill your quests.

The only downside of this game might be the outdated graphics but don't get me wrong it still plays very nicely and does not feel that clunky. It's definitely worth it for someone who values good rpgs with solid mechanics and nicely narrated storyline.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 มกราคม
NOSTALGIA IZ REAL

Literally played this game for 9 minutes and I am amazed. Those 9 minutes were enough to bring me so many good memories from over 10 years ago, playing other games from this developer such all of the Geneforge series, Avernum, and even the super throwback 'Exile' series. This game is on sale till the 19th, if you want a game that will last you thousands of hours (who cares about the graphics) get this- in fact get every game Spiderweb software has :D. My favourite series was Avernum, oh the glory days :D

p.s. Nethergate was one my least favourite series but every game by Spiderweb was so good that this is game is still incredibly godly
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
207 จาก 228 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1 คน เห็นว่าบทวิจารณ์นี้ชวนขำขัน
56.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 31 สิงหาคม 2014
Upon completion of Nethergate (8/31/14, 5:54am), I've now finished every single Spiderweb game on steam on torment difficulty.

In celebration I am considering setting up a shrine on the street and charging people 5 dollars to come and soak in my magnificent countenance.

"Come! See the man with no life!" the brochures will say, "So little life, that he spent over 900 hours playing through the Geneforge saga, Nethergate, Avadon 1 and 2, Escape from the Pit, and the second Avernum trilogy on the hardest difficulties!"

Mothers will shush their children and tell them not to look as they pass by, the occasional kindly priest or do gooder will sometimes throw a few coins my way and mutter prayers to themselves wondering how one could have fallen so far, while groups of teenagers and young men will jeer and mock, throwing old tin cans and bits of rock at my head.

But I shall sit serenely in my state of old school isometric RPG nirvana, my body covered in muck and spit, but my mind drifting outside of the cares of this world, pondering the time that my party was nearly wiped and I fought off a group of chitrachs with just my priest, or the time in Avernum 5 when I spent 20 minutes killing a wolf with 4,000 hp, or the time in Geneforge 4 when I repeatedly reloaded a giant battle to save all the Serviles because I couldn't bear to see a single of the cute little buggers get caught in the crossfire, or that bloody, ♥♥♥♥ing, redbeard boss fight (which, truth be told, I never did bother completing). In short, while physically present, I shall have passed on from this world, lost in a realm a bit higher than the real, forever and wholly beyond the fray.....or at least until Spiderweb releases another game, anyway.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
50 จาก 53 คน (94%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
14.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 14 เมษายน 2014
Ave!

A great, old school rpg and its really immersive for its archaic 2D graphics, as soon as you get a hang of it, you're in Ancient Roman era , fantasy britannia. Details and depth are really nice with many easter eggs, rich with history and has a really good sense of humour.

The mechanics are satisfactory, got traits like fallout and skill point buy like MM's. It's sand-box'ish you can do your quests in any order as long as your party is skillful enough, travel anywhere if you have enough food in your bag, talk to everyone in game world provided you're not a Roman trying to find his/her way in a brigantes village. You can play both as Romans and Britons, they have slightly different stories.

This game totally amazed me, by giving me much more than i had anticipated, made me wonder what is missing in most modern games.

If you like 2D rpgs and can endure the mechanics like of Might & Magic, it will be a worthy purchase for its price.

8/10 , at least
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
20 จาก 22 คน (91%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
20.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 พฤศจิกายน 2012
I love Spiderweb Software games - they take a long time to play, and they are almost as primitive as you can get with their graphics. The stories are great, though, and the worlds are detailed and full of things to explore. The UI on this one takes a little getting used to, but it's second nature soon enough.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
36 จาก 54 คน (67%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 เมษายน 2014
Nethergate: Resurrection is a worthy addition to the game collections of both role playing aficionados and those who want a fun game with a great story and freedom to go where you want to. It won't wow you with breath-taking graphics and music, but the gameplay will keep you entertained.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
18 จาก 22 คน (82%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
51.4 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 18 กันยายน 2014
This game may not have the best graphics, but if you have played any of their other games you'll know why they're awesome. their plot is so well constructed I just love Spiderweb games
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
19 จาก 25 คน (76%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
16.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 13 เมษายน 2014
Nethergate was my gateway into computer RPG and shareware alike.. I bought a MacWorld magazine with a demo of Nethergate on it for my PowerPC 7300 and the rest was history. Spiderweb Software has provided me with a couple decades of entertaining fun through Nethergate and the rest of their games; so its fun to see their games being "resurrected".
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
14 จาก 16 คน (88%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
49.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 ตุลาคม 2012
The game's wit and humor can only be matched by it's strategical prowess and customization. You'll have plenty to do for both sides, especially for the cheap price of 5 bucks. Just be warned, this is an old game, so take that into mind when you are fiddling around with the interface.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
6 จาก 7 คน (86%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.0 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 6 ตุลาคม 2012
One of my favorite Spiderweb Software games. It's pretty old and doesn't have some of the improvements introduced in his later games but it's still really good regardless. I really like the setting with the mix of historic and magical, at the time I had never seen anything like that and I still haven't seen a game that covers this particular time and area. The game world is friggin massive with lots and lots of hidden things, and sometimes hidden monsters that will stomp all over you when you initially encounter them (come back later to see what they were guarding). Being able to choose to play either the Romans or Celts is also really cool because the Romans have much better options in terms of raw military might while the Celts have more access to magical power. There's also plenty of weird humor and the game doesn't alway take itself seriously. I highly recommend this game if anyone is a fan of old-school cRPGs with a massive number of things to see and do.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
8 จาก 11 คน (73%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
34.8 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 7 ธันวาคม 2012
Fun, fun story and eminently replayable. Surprisingly educational and good on the history. Give Jeff Vogel all your money.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 1 คน (100%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
1.1 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 3 พฤศจิกายน 2013
Nethergate is a great roguelike strategy game for RPG and dungeon crawler fans alike. Don't be put off by the 90s graphics
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
17 จาก 33 คน (52%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
2.7 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 11 เมษายน 2014
Got my ♥♥♥ kicked by green rats, 10/10.
But really as little as I have played this game so far, it is fantastic, there is great immersion and really leaves alot to the imagination. I love the tactical combat system, and there is loot everywhere. I really enjoy this and will continue to play it.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
1 จาก 2 คน (50%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
25.6 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 23 กรกฎาคม 2013
Quality SpiderwebSoftware Material.

Mixes classica history and folklore in ways that are subtle but appealing.

Quality Party RPG that lives true to Spidweb and will entertain and fans of their other games.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
0 จาก 1 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
22.5 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 29 มกราคม
Grwat party base RPG, lost of party based fun... with top notch visual and noice sounds -- HIGHLy reccomend
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
5 จาก 14 คน (36%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
27.3 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 5 ธันวาคม 2012
Smashing old-school RPG. Kudos, Jeff Vogel!
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
0 จาก 8 คน (0%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
0.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 2 มีนาคม
99 cents, sure? no. This game was not enjoyable.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน
11 จาก 37 คน (30%) เห็นว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
14.2 ชม. ในบันทึก
โพสต์: 9 เมษายน 2014
A lot of fun.
บทวิจารณ์นี้มีประโยชน์หรือไม่? ใช่ ไม่ ขำขัน