Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Blackguards - Deluxe Edition

Mua Blackguards - Deluxe Edition

Includes Blackguards, PLUS Artbook with ~150 pages, Soundtrack, digital World Map, Developer Interview Videos and 6 Exclusive Wallpapers

Sản phẩm có trong gói này

$9.99
Blackguards
Nhập vai (RPG), Theo lượt, Chiến lược, Chiến thuật
$14.99
Blackguards Deluxe Edition
Nhập vai (RPG), Indie, Chiến lược, Theo lượt
$24.98
Giá bán lẻ các sản phẩm:
$11.99
Giá của gói này:
$12.99
Bạn sẽ tiết kiệm được nhiêu đây bằng cách mua gói này

Mua Blackguards - Deluxe Edition

Includes Blackguards, PLUS Artbook with ~150 pages, Soundtrack, digital World Map, Developer Interview Videos and 6 Exclusive Wallpapers